۱۲:۱۶:۵۸ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
از سر گرفته شدن ترانزیت سوخت از مرز رسمی پرویزخان
از سر گرفته شدن ترانزیت سوخت از مرز رسمی پرویزخان
فرماندار قصرشیرین گفت: ترانزیت سوخت از امروز(دوشنبه ششم فروردین ) در مرز رسمی پرویزخان از سر گرفته شد.


فرماندار قصرشیرین گفت: ترانزیت سوخت از امروز(دوشنبه ششم فروردین ) در مرز رسمی پرویزخان از سر گرفته شد.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه