9:45:08 - چهارشنبه 4 آوریل 2018
استاد شهرام ناظری سرمایه ای عظیم برای استان کرمانشاه است
استاد شهرام ناظری سرمایه ای عظیم برای استان کرمانشاه است
استاندار کرمانشاه گفت:استاد شهرام ناظری افتخاری بزرگ برای کشور و سرمایه ای عظیم برای استان کرمانشاه است که باید از این ظرفیتها استفاده شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  پایان مسابقات ترتیل در بخش بانوان و آقایان
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه