۱۵:۵۸:۰۵ - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
استاندار کرمانشاه نگاه ویژه‌ای به ورزش دارد
استاندار کرمانشاه نگاه ویژه‌ای به ورزش دارد
صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با محمدحسین و محمدحسن محبی برادران اسطوره‌ای کشتی کرمانشاه دیدار کرد.

صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با محمدحسین و محمدحسن محبی برادران اسطوره‌ای کشتی کرمانشاه دیدار کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه