1:38:54 - سه‌شنبه 8 ژانویه 2019
استانی‌شدن یارانه‌ها توان مسئولان استانی را می‌گیرد/ افزایش لابی
استانی‌شدن یارانه‌ها توان مسئولان استانی را می‌گیرد/ افزایش لابی
عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در صورت استانی‌شدن یارانه‌ها، توان بسیاری از مسئولان استانی گرفته می‌شود و لابی‌ها افزایش می‌یابد.

علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا در خصوص موضوع و طرح استانیشدن یارانهها اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در پرداخت یارانهها به شکل نقدی، موضوع عدالت بوده و مبارزه با نابرابری مستلزم این است که اقشاری که دارای درآمد بالایی هستند برای خدمات و کالاهایی که عمدتاً حاملهای انرژی است، قیمت بالاتری پرداخت کنند تا این پولها جمع شده و صرف پرداخت یارانه به اقشار آسیبپذیر شود.

وی ادامه داد: استانها به لحاظ وضعیت اقتصادی، بیکاری، سرمایهگذاریهای صنعتی و … از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند؛ بنابرایناستانی که ضعیفتر است، درآمد و ارزش افزوده کمتری در آن تولید میشود و قاعدتاً قادر به تولید منابع زیادی برای پرداخت یارانه نیست و در صورت استانیشدن یارانهها متضرر اصلی خواهد بود و زمانی مسئله بغرنجتر میشود که بدانیم استانهای ضعیف به لحاظ اقتصادی، اتفاقاً اقشار آسیبپذیر و فقرای بیشتری هم دارند. یعنی عملاً بازتولید فقر خواهد شد و این امر مخالفت با استانیشدن یارانهها را توجیه میکند.

معاون توسعه مدیریت و منابعدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: قاعدتاً شخص فقیر به لحاظ سرمایهگذاری نمیتواند منابع زیادی جمعآوری کند، به طور مثال اگر قرار باشد در کرمانشاه که یکی از بالاترین شاخصهای بیکاری در کشور را داراست، حاملهای انرژی گران شود، چون تقاضای برای مردم این استان به اندازه استانهای صنعتی نیست، منابع زیادی جمع نخواهد شد که بخواهند بین اقشار آسیبپذیر و مشمول دریافت یارانه توزیع کنند. این در شرایطی است که استانهای مشابه کرمانشاه جمعیت زیادی دارند که مستحق دریافت یارانه هستند و منابع در این استانها کفاف هزینهها را نمیدهد.

خبر جدید  دوره آموزشی تشکیلاتی مدیران سما کشور در حرم‌ مطهر رضوی

مرادی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است بحث تبلیغات انتخاباتی در پشت پرده این طرح وجود داشته باشد، اظهار کرد: در اقتصاد یک تئوری وجود دارد به نام تئوری «ادوار تجاری سیاسی» که در این نظریه افرادی که در مقیاس کشوری و یا استانی و محلی نامزد میشوند، تمایل دارند نزدیک به زمان انتخابات،پیشنهادهای قشنگی به رأیدهندگان ارائه کنند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، منابع و سوژههای زیادی برای انجام تبلیغات در اختیارشان قرار خواهد گرفت و در پی آن ملاحظات اقتصادی در تصمیمات این افراد در صورت استانیشدن یارانهها بهخوبی شکل نخواهد گرفت.

وی با ذکر مثالی یادآور شد: در گذشته بانک صادرات در استان تهران بود و بقیه شعبههای استانی این بانک به نام بانک استان بود و مدیریت و تصمیمگیری بانک استانی بر عهده امامجمعه، استاندار، فرماندار و … بود و بخش بسیار زیادی از زیانهای انباشته این بانک ناشی از مدیریت غلط این بانک در دهه ۶۰ بود، زمانی که مدیران استان از منابع بانک استفاده میکردند و ملاحظات اقتصادی را در نظر نمیگرفتند؛ بنابراین معتقدم استانیکردن یارانهها هم به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد و اشتباه است.

خبر جدید  بازار مسکن در کرمانشاه خاک می‌خورد

معاون توسعه مدیریت و منابعدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بیان کرد: روز نخستی که یارانهها را تصویب کردند، موضوعاتی مانند استان خشک و نیمهخشک و پرباران و … نبود، فقط بحث بر سر این بود که یارانهها به شکل یارانهکالای ارزان به دست افراد میرسد و بسیاری از مردم ملاحظات اقتصادی را مدنظر قرار نمیدهند؛ بنابراینافراد پولدار در حقیقت بیشتر یارانه میگرفتند و تصمیم گرفته شد که قیمت کالاها واقعی شده و سرانه و یارانهای را که به آنها تعلق میگرفت به شکل نقدی بین مردم توزیع کنند.

مرادی گفت: اکنونیک انگیزه در استانهای با درآمد بالا وجود دارد که معتقدند درآمد ناشی از گرانشدن حاملهای انرژی و … در استان جمع و منابع از استانشان خارج میشود و به همان اندازه در استانشان هزینه نمیشود؛ بنابراین استانهایی که توانایی اقتصادی بالایی دارند، تمایل به استانیشدن یارانهها دارند؛ چراکه استدلالشان این است که منابع از استانشان خارج نمیشود.

خبر جدید  کرمانشاه مهاجرفرست‌ترین استان کشور شد/مهاجرت 28 هزارنفر به تهران

وی افزود: به نظرم وقتی اطلاعات افراد موجود باشد و با وجود یک دولت الکترونیک، زمانی که زیرساختها فراهم است، استدلالی که برخی از طرفداران استانیشدن یارانهها دارند و معتقدند مشکلات مردم در پیگیری مشکلات مربوط به یارانه کمتر خواهد شد، محلی از اعراب ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهاظهار کرد: در صورت استانی شدن یارانهها، توان بسیاری از مسئولان استانی گرفته میشود، بهویژه استانهای ضعیف به لحاظ اقتصادی مشکلات عدیدهای خواهند داشت، استنباطم این است که یک سیستم موجود باشد که در آن یک قاعده تصمیمگیرنده نهایی باشد و به شکل صلاحدیدی نباشد، اگر یارانهها را استانی کنند، با توجه به اینکه امکان لابی و … بیشتر میشود، قاعدتاً ممکن است افرادی که مستحق نیستند نیز بتوانند یارانه بگیرند و وقت زیادی از مسئولان استانی بیهوده تلف خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۰۳/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه