14:36:01 - چهارشنبه 28 فوریه 2018
استان کرمانشاه ۵۴ هزار بیسواد ۱۰ تا ۴۹ ساله دارد
استان کرمانشاه ۵۴ هزار بیسواد ۱۰ تا ۴۹ ساله دارد
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برآورد می شود تعداد بیسوادان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان حدود ۵۴ هزار نفر باشد. شعارسال: معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برآورد می شود تعداد بیسوادان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان حدود ۵۴ هزار نفر باشد. محمد رضا بسامی ،

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برآورد می شود تعداد بیسوادان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان حدود ۵۴ هزار نفر باشد.

شعارسال: معاون سوادآموزی
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برآورد می شود تعداد بیسوادان ۱۰ تا
۴۹ ساله استان حدود ۵۴ هزار نفر باشد.

محمد رضا بسامی ، با بیان اینکه برنامه های سوادآموزی
برای افراد ۱۰ تا ۴۹ سال اجرایی می‌شود، افزود: بر اساس سرشماری سال ۹۵ استان کرمانشاه
۷۰ هزار نفر بی سواد بین ۱۰ تا ۴۹ سال داشت که پیش بینی می شود این تعداد اکنون به
۵۴ هزار نفر رسیده باشد.

بسامی گفت: بر اساس
این سرشماری بیش از ۲۷۰ هزار نفر از جمعیت بالای شش سال استان بی سواد بوده‌اند.

معاون سوادآموزی
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به این مردهای کرمانشاهی با سوادتر
از زن‌ها هستند، افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی در جمعیت مردان استان
برابر ۸۹٫۴ درصد و در جمعیت زنان ۷۹٫۶ درصد و اختلاف باسوادی بین زنان و مردان ۹٫۸
درصد است.

بسامی ادامه داد:
همچنین درصد باسوادی در جمعیت شهری ۸۷٫۶ درصد و در مناطق روستایی ۷۵٫۴ درصد و اختلاف
باسوادی بین مناطق شهری و روستایی۱۲٫۲ درصد بوده است.

بسامی گفت: از ابتدای
امسال تاکنون آموزش‌های سوادآموزی در دوره‌های مختلف برای ۱۳ هزار و ۴۰۸ نفر (معادل ۱۰۲ درصد سهیمه در نظر گرفته شده) اجرا
شده که از این میزان ۷۶۷۲ نفر در دوره سوادآموزی،
دو هزار نفر در دوره تحکیم و ۳۷۳۶ نفر در دوره انتقال در چرخه فرایند آموزش قرار گرفتند.

وی سهمیه سوادآموزی
استان کرمانشاه در سال جاری را در مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر در دوره های آموزشی سوادآموزی،
تحکیم و انتقال عنوان کرد و افزود: این سهمیه برای دوره سوادآموزی ۷۵۰۰ نفر، دوره تحکیم
سواد دو هزار نفر و دوره انتقال ۳۶۰۰نفر بوده است.

معاون سوادآموزی
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: امسال ۱۴۲۸ نفر به عنوان آموزش‌دهنده آزاد
در باسواد کردن بیسوادان و کم‌سوادان استان کرمانشاه در قالب قراردادهای منعقده با
نهادها، موسسات غیردولتی و دستگاه‌های مشارکت پذیر ایفای نقش کرده اند.

شعارسال، با
اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶،
کدخبر: ۹۶۱۲۰۹۰۴۵۶۰،
www.isna.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه