۱۴:۲۴:۰۷ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
استقبال مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه از قهرمانان مسابقات لیگ جهانی کاراته
استقبال مدیرکل ورزش وجوانان  استان کرمانشاه از قهرمانان مسابقات لیگ جهانی کاراته
استقبال ارسلان حسینی مدیرکل، کارکنان ورزش وجوانان واعضای هیئت کاراته استان کرمانشاه از قهرمانان مسابقات لیگ جهانی کاراته مهدی خدابخشی و سامان حیدری.

استقبال ارسلان حسینی مدیرکل، کارکنان ورزش وجوانان واعضای هیئت کاراته استان کرمانشاه از قهرمانان مسابقات لیگ جهانی کاراته مهدی خدابخشی و سامان حیدری.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه