۱۵:۳۰:۴۳ - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
استقرار هیأت بازرسی در سه اداره کل استان کرمانشاه
استقرار هیأت بازرسی در سه اداره کل استان کرمانشاه
بازرسی کل استان کرمانشاه اعلام کرد در راستای اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندی این اداره کل سه هیات بازرسی را در ادارات این استان مستقر کرده است


بازرسی کل استان کرمانشاه اعلام کرد در راستای اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندی این اداره کل سه هیات بازرسی را در ادارات این استان مستقر کرده است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه