۱۰:۲۷:۱۰ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
اسلام در بعد روحانیت برای ما شناخته شده است
اسلام در بعد روحانیت برای ما شناخته شده است
گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیر مؤسسه قرآنی مکتب منتظران گل نرگس با اشاره به حضور مشاور اسلامی در این مؤسسه، اظهار کرد: اسلام در بعد روحانیت برای ما شناخته شده است.


گروه فعالیت‌های قرآنی- مدیر مؤسسه قرآنی مکتب منتظران گل نرگس با اشاره به حضور مشاور اسلامی در این مؤسسه، اظهار کرد: اسلام در بعد روحانیت برای ما شناخته شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه