۲۲:۲۳:۴۷ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
اضافه شدن هر زندانی مساوی است با رویش چند عقده فروخورده اجتماعی است
اضافه شدن هر زندانی مساوی است با رویش چند عقده فروخورده اجتماعی است
صادقی گفت: به‌صرف برخورد، دستگیری و زندانی کردن یک فرد نمی‌توان تمام‌صورت‌مسئله آسیب‌های اجتماعی و عواقب پس‌ازآن که دامن‌گیر خانواده و اطرافیان فرد می‌شود را پاک کرد و نادیده گرفت .

صادقی گفت: به‌صرف برخورد، دستگیری و زندانی کردن یک فرد نمی‌توان تمام‌صورت‌مسئله آسیب‌های اجتماعی و عواقب پس‌ازآن که دامن‌گیر خانواده و اطرافیان فرد می‌شود را پاک کرد و نادیده گرفت .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه