۷:۲۷:۰۵ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
اعزام گروه ۲۰۰ نفره دانشجویان جهادگر به مناطق محروم کرمانشاه
اعزام گروه ۲۰۰ نفره دانشجویان جهادگر به مناطق محروم کرمانشاه
رئیس سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه گفت: گروهی ۲۰۰ نفره از دانشجویان کرمانشاه به منطقه محروم سرفیروز آباد اعزام می شوند.

رئیس سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه گفت: گروهی ۲۰۰ نفره از دانشجویان کرمانشاه به منطقه محروم سرفیروز آباد اعزام می شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه