۷:۳۸:۵۷ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
اعزام ۷۰۰۰ کرمانشاهی به مشهد مقدس
اعزام ۷۰۰۰ کرمانشاهی به مشهد مقدس
سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تا‌کنون هفت هزار زائر از این استان به مشهد مقدس اعزام شده‌ است، گفت: سه هزار زائر دیگر نیز تا پایان سال اعزام می‌شوند.


سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تا‌کنون هفت هزار زائر از این استان به مشهد مقدس اعزام شده‌ است، گفت: سه هزار زائر دیگر نیز تا پایان سال اعزام می‌شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه