13:58:38 - چهارشنبه 18 آوریل 2018
اعطای نشان استاندارد آموزشی به تنبورسازی، کلاش و چاقوسازی کرمانشاه
اعطای نشان استاندارد آموزشی به تنبورسازی، کلاش و چاقوسازی کرمانشاه
سه مهارت تنبورسازی، کلاش و چاقوسازی کرمانشاه عنوان استاندارد آموزشی دریافت کرد. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  فرمانداران علت کوتاهی در بازسازی شهرهای زلزله زده را مشخص کنند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه