۱۹:۴۹:۴۲ - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
اعمال محدودیت ترافیکی در پنج شنبه پایانی سال
اعمال محدودیت ترافیکی در پنج شنبه پایانی سال
مدیرعامل سازمان آرامستانهای استان کرمانشاه در پنج شنبه پایانی سال ورود خودرو به داخل محوطه باغ فردوس ممنوع است.


مدیرعامل سازمان آرامستانهای استان کرمانشاه در پنج شنبه پایانی سال ورود خودرو به داخل محوطه باغ فردوس ممنوع است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه