۱۱:۳۶:۵۸ - پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
افتتاح سالن سقف بلند چند منظوره ده پهن کرمانشاه
افتتاح سالن سقف بلند چند منظوره ده پهن کرمانشاه
سالن سقف بلند چند منظوره ده پهن کرمانشاه باحضور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

سالن سقف بلند چند منظوره ده پهن کرمانشاه باحضور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه