۱۵:۳۳:۳۰ - چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
افتتاح طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر کنگاور
افتتاح طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر کنگاور
عصر امروز وزیر نیرو پس از ورد به کرمانشاه به شهر کنگاور رفت و طی مراسمی طرح تصفیه خانه فاضلاب این شهر را افتتاح کرد


عصر امروز وزیر نیرو پس از ورد به کرمانشاه به شهر کنگاور رفت و طی مراسمی طرح تصفیه خانه فاضلاب این شهر را افتتاح کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه