۱۲:۱۱:۱۳ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
افتتاح طرح های جهادی سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در سرپل ذهاب
افتتاح طرح های جهادی سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در سرپل ذهاب
به همت سپاه محمدرسول (ص)تهران بزرگ ۱۰ واحد مسکونی بازسازی شده به مردم زلزله زده در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح گردید.


به همت سپاه محمدرسول (ص)تهران بزرگ ۱۰ واحد مسکونی بازسازی شده به مردم زلزله زده در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه