۷:۳۵:۲۰ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
افتتاح قصه‌های شیرین کرمانشاه
افتتاح قصه‌های شیرین کرمانشاه
طرح قصه‌های شیرین کرمانشاه با تعامل و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه افتتاح شد.


طرح قصه‌های شیرین کرمانشاه با تعامل و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه افتتاح شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه