16:54:44 - سه‌شنبه 29 مه 2018
افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند در واقع حق‌الناس را نادیده وحقوق دیگران تضییع می‌کنند
افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند در واقع حق‌الناس را نادیده وحقوق دیگران تضییع می‌کنند
رفتارهای ترافیکی شهروندان یک جامعه نمادی از شهر و در واقع ویترین آن شهر محسوب می‌شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جمع برترین‌های دنیا
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه