۱۴:۳۰:۴۳ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشوراز اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه است
افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشوراز اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه است
۷۲ هزار طرح و پروژه استانی و ملّی در سیستم برنامه و بودجه کرمانشاه باپنج هزار میلیارد ریال اعتبار وجود دارد که باید اولویت‌بندی شود.

۷۲ هزار طرح و پروژه استانی و ملّی در سیستم برنامه و بودجه کرمانشاه باپنج هزار میلیارد ریال اعتبار وجود دارد که باید اولویت‌بندی شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه