3:20:55 - سه‌شنبه 12 نوامبر 2019
افزایش تخت‌های بیمارستانی با کمک بخش خصوصی
افزایش تخت‌های بیمارستانی با کمک بخش خصوصی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از افزایش تخت‌های بیمارستانی با کمک بخش خصوصی خبر داد .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه