۱۴:۳۶:۲۵ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
افزایش ۲ برابری حجم صادرات از پايانه هاي مرزي استان کرمانشاه
افزایش ۲ برابری حجم صادرات از پايانه هاي مرزي استان کرمانشاه
حجم صادرات از گذرهاي مرزي استان کرمانشاه از ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۲ برابر افزايش داشت


حجم صادرات از گذرهاي مرزي استان کرمانشاه از ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۲ برابر افزايش داشت
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه