به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر پریسا محمدی معاون فرهنگی و مطبوعاتی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به افزایش سه برابری قیمت کاغذ در پارسال اشاره کرد و گفت: اگر فکری از سوی مسئولین مربوطه نشود، حیات کتاب و نشر به خطر میافتد.

اوبا اشاره به وجود ۷۰ چاپخانه در سطح استان کرمانشاه افزود: متاسفانه حیات صنعت چاپ و کتاب با توجه به مشکلاتی از جمله گرانی کاغذ در معرض تهدید قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به افزایش سه برابری قیمت کاغذ در پارسال اشاره کرد و گفت: این امر موجب شد هزینههای چاپ هم به شکل سرسامآوری بالا رود.

خبر جدید  استان کرمانشاه بعد از کرمان پایلوت بیشترین نسخه الکترونیک است

محمدی ادامه داد: همچنین قیمت فیلم و زینک هم به طور بیسابقهای افزایش یافته که این امر هم بر مشکلات چاپخانههای استان کرمانشاه افزوده است.

او افزود: چاپخانهها و نشر کرمانشاه در معرض خطر جدی است و اگر فکری به حال قیمت کاغذ نشود، قطعا آسیب جدی متوجه چاپخانههای این استان خواهد شد.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: دانایی و آگاهی جامعه هزینه دارد و در حقیقت هزینهها و کمکهایی که برای چاپ کتاب میشود نوعی سرمایهگذاری بلند مدت در راه افزایش آگاهی و دانایی جامعه است و دولت باید این مهم را مدنظر داشته باشد.

خبر جدید  یک فصل تا خانه‌دار شدن

محمدی ادامه داد: اگر دولت یارانه حمایتی در این زمینه در نظر نگیرد، با توجه به مشکلاتی که برای حوزه نشر ایجاد خواهد شد، قیمت کتاب نیز افزایش چشمگیری داشته و قدرت خرید مردم پایین میآید.

او افزود: اگر بخواهیم جامعه کتاب خوان داشته باشیم باید قیمت کتاب را پایین نگه داریم و مسئولین نباید در این حوزه از هیچ کمکی دریغ کنند.

خبر جدید  انجمن‌ها در ذمینه ارتقاء جایگاه فرهنگ و ادب تأثیر گذارند

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه از رشد ۱۰درصدی چاپ کتاب در پارسال خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۰۸ عنوان کتاب در استان کرمانشاه به چاپ رسید.

او افزود: این تعداد عنوان کتاب در تیراژ بیش از ۱۵۵هزار نسخه به چاپ رسیده و عمده موضوعهای آنها پیرامون ادبیات و شعر و داستان است.