۱۴:۱۳:۳۵ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
افکارعمومی منتظربرخوردبامقصران حادثه بیمارستان اسلام آباد
افکارعمومی منتظربرخوردبامقصران حادثه بیمارستان اسلام آباد
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تخریب بیمارستان اسلام آبادغرب در زلزله سال گذشته لکه ننگی برای علم مهندسی بود، گفت: افکار عمومی منتظر برخورد قضایی با مقصران حادثه این بیمارستان است.


استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تخریب بیمارستان اسلام آبادغرب در زلزله سال گذشته لکه ننگی برای علم مهندسی بود، گفت: افکار عمومی منتظر برخورد قضایی با مقصران حادثه این بیمارستان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه