۱۳:۴۲:۰۶ - جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷
اقتدار و امنیت جامعه مدیون قضات و قوه قضائیه است
اقتدار و امنیت جامعه مدیون قضات و قوه قضائیه است
امام جمعه سرپل ذهاب اقتدار و امنیت جامعه مدیون قضات و قوه قضائیه دانست و گفت: این همه هجمه درمحافل و شبکه های اجتماعی برعلیه قوه قضائیه در نوع خودش بی نظیر است و لذا مدیران قضائی باید به بصیرت خود افزوده و در برابر این هجمه های ناجوانمردانه با آگاهی کامل برخورد کنند.


امام جمعه سرپل ذهاب اقتدار و امنیت جامعه مدیون قضات و قوه قضائیه دانست و گفت: این همه هجمه درمحافل و شبکه های اجتماعی برعلیه قوه قضائیه در نوع خودش بی نظیر است و لذا مدیران قضائی باید به بصیرت خود افزوده و در برابر این هجمه های ناجوانمردانه با آگاهی کامل برخورد کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه