۱۴:۱۲:۳۵ - پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران است
اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران است
گروه اقتصادی- استاندار کرمانشاه گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران است که باید جدی گرفته شود.


گروه اقتصادی- استاندار کرمانشاه گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران است که باید جدی گرفته شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه