۹:۱۶:۴۶ - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶
امام صادق(ع) مانع نفوذ افکار ضد اسلامی ویرانگر در بین مسلمانان بود
امام صادق(ع) مانع نفوذ افکار ضد اسلامی ویرانگر در بین مسلمانان بود
گروه اندیشه: حجت‌لاسلام دهقان با بیان اینکه امام صادق(ع) همواره مبارزی نستوه در میدان فکر و عمل بودند، گفت: امام(ع) مدافع و مانع از نفوذ افکار ضد اسلامی ویرانگر در بین مسلمانان نیز بودند.


گروه اندیشه: حجت‌لاسلام دهقان با بیان اینکه امام صادق(ع) همواره مبارزی نستوه در میدان فکر و عمل بودند، گفت: امام(ع) مدافع و مانع از نفوذ افکار ضد اسلامی ویرانگر در بین مسلمانان نیز بودند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه