۷:۲۴:۵۸ - یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
امروز اقتدار سپاه مورد تایید کل جهان است
امروز اقتدار سپاه مورد تایید کل جهان است
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امروز اقتدار سپاه مورد تایید کل جهان است.


مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امروز اقتدار سپاه مورد تایید کل جهان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه