۱۶:۰۹:۰۴ - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
امروز درخصوص امر به معروف و نهی از منکر تکلیف داریم
امروز درخصوص امر به معروف و نهی از منکر تکلیف داریم
گروه سیاسی: فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه برلزوم فعالیت جمعی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز درخصوص امر به معروف و نهی از منکر تکلیف داریم.

گروه سیاسی: فرمانده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه برلزوم فعالیت جمعی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز درخصوص امر به معروف و نهی از منکر تکلیف داریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه