16:10:47 - شنبه 29 جولای 2017
امروز دشمنان اسلام از ترویج مفاهیم قرآنی در دنیا هراس دارند
امروز دشمنان اسلام از ترویج مفاهیم قرآنی در دنیا هراس دارند
گروه سیاسی: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و استکبار جهانی اختلاف بین شیعه و سنی را راهبرد اصلی خود قرار داده‌اند، گفت: امروز دشمنان اسلام ترس دارند که قرآن بر دنیا سیطره پیدا کند و از ترویج مفاهیم قرآنی هراس دارند. خبر جدید  برگزاری گردهمایی مصون سازی

گروه سیاسی: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و استکبار جهانی اختلاف بین شیعه و سنی را راهبرد اصلی خود قرار داده‌اند، گفت: امروز دشمنان اسلام ترس دارند که قرآن بر دنیا سیطره پیدا کند و از ترویج مفاهیم قرآنی هراس دارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه