۱۱:۵۶:۴۸ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
امروز دشمن «جنگ جریانی» راه‌اندازی کرده است
امروز دشمن «جنگ جریانی»  راه‌اندازی کرده است
تعداد کثیری ناخواسته به شکل سرباز دشمن عمل می‌کنند و یکی از برنامه‌های هدفمند دشمن ایجاد شبکه‌های مجازی و شبکه‌های معاند نظام است مراقب باشیم تا با اطلاعات غلط در فضاهای مجازی ناخواسته وارد جبهه دشمن نشویم.

تعداد کثیری ناخواسته به شکل سرباز دشمن عمل می‌کنند و یکی از برنامه‌های هدفمند دشمن ایجاد شبکه‌های مجازی و شبکه‌های معاند نظام است مراقب باشیم تا با اطلاعات غلط در فضاهای مجازی ناخواسته وارد جبهه دشمن نشویم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه