۱۱:۲۱:۳۹ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
امروز پلیس ایران بیش از هر زمان به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت است
امروز پلیس ایران بیش از هر زمان به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت است
فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز پلیس ایران بیش از هر زمان به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت است و تجهیزاتی که در اختیار نیروهاست بسیار به روز و پیشرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز پلیس ایران بیش از هر زمان به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت است و تجهیزاتی که در اختیار نیروهاست بسیار به روز و پیشرفته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه