۱۲:۳۱:۵۴ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی محسوب می شود
امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی محسوب می شود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه صحنه گفت: امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز یک واجب شرعی محسوب می شود.


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه صحنه گفت: امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز یک واجب شرعی محسوب می شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه