۹:۲۰:۴۹ - یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین اداره امور قرآنی و فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین اداره امور قرآنی و فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اداره امور قرآنی و فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به منظور توانمندسازی مؤسسات قرآنی خبر داد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اداره امور قرآنی و فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به منظور توانمندسازی مؤسسات قرآنی خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه