۱۹:۵۱:۲۲ - سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
انتقاد از یک‌ بام و دوهوای وزارت صمت و مصوبات بی‌نتیجه سفر رییس‌جمهور
کرمانشاه_ انتقاد از یک بام و دوهوای وزارت صمت در احداث شرکت صنعتی مشترک با عراق و مصوبت بی‌نتیجه سفر رییس جمهور از مهمترین موضوعات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.