1:35:25 - یکشنبه 27 ژانویه 2019
انجام گمانه‌زنی‌ها برای حفظ یکی از آتشکده‌های گیلانغرب
انجام گمانه‌زنی‌ها برای حفظ یکی از آتشکده‌های گیلانغرب
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در یک سال گذشته با برگزاری اردو‌های جهادی پزشکی بیش از ۲۱ هزار و ۴۰۰ نفر در مناطق محروم درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مر کز کرمانشاه پیمان منصوری سرپرست هیأت باستان شناسی گفت: به منظور تعیین عرصه و حریم انجام گمانهزنیها برای حفظ یکی از آتشکدههای گیلانغربمحوطه حسن زوردار کرمانشاه و حفظ آتشکده بایدفعالیتهای کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز و حفاری در منطقه متوقف شود.
پیمان منصوری گفت: «برنامه گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه حسن زوردار روستای خالوخالو گیلانغرب (کرمانشاه) با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، آغاز و هماکنون درحال انجام است.»
این باستان شناس افزود: «محوطه حسن زوردار در حاشیه شمالی شهر گیلانغرب واقع شده و مطالعات اولیه نشان میدهد این محوطه متعلق به دورههای عصر آهن، اشکانی، ساسانی و اسلامی بوده و مهمترین استقرار آن از دوره ساسانی است.»
به گفته منصوری، مجموع این محوطه شامل تپه، گورستان و معماری بوده و بخشی از آن بر سطح برجستگیهای طبیعی شکل گرفته است.
او معماری این محوطه را شامل یک بنا موسوم به چهارطاقی (آتشکده) اعلام کرد که در بخش میانی محوطه بر سطح یک پشته طبیعی قرار دارد و مساحت این محوطه دستکم ۲۰ هکتار است.
سرپرست هیأت باستان شناسی، هدف از انجام کاوش باستانشناسی این محوطه را تعیین عرصه و حریم و جلوگیری از آسیب بیشتر آن دانست و تصریح کرد: «تاکنون ۸ گمانه در این محوطه ایجاد شده و پیشبینی میشود تا ۳۰ گمانه نیز برسد.»
او اهمیت این محوطه را بیشتر به خاطر وجود آتشکده آن دانست و گفت: «در منطقه گیلانغرب دستکم ۷ آتشکده شناسایی شده که وجود این تعداد آتشکده در یک شعاع ۱۵ کیلومتری کمنظیر و حائز اهمیت است.»
این باستان شناس خاطرنشان کرد: «جدا از وجود آتشکدههای فراوان، محوطههای ساسانی بیشماری نیز در منطقه وجود دارد که خود نشان از اهمیت دشت گیلانغرب در دوره ساسانی است.»
او از چشمگیرترین مشخصههای این محوطه را وجود قطعات پراکنده شیشه در سطح آن اعلام کرد که بهنظر میرسد (احتمالاً دوره اسلامی) در این محوطه کارگاههای ساخت اشیاء شیشهای وجود داشته است.
او با بیان این نکته که سطح بیشتر محوطه زیر کشت است و این محوطه به علت فعالیتهای کشاورزی، ساختوساز و حضور حفاران غیرمجاز آسیب جدی دیده تصریح کرد: در سالیان اخیر بخشهایی از این محوطه به علت آبیاری و زهکشی جهاد کشاورزی تخریب شده است.


منبع :: http://kermanshah.iribnews.ir

خبر جدید  ۳ هکتار از مراتع مشجر گیلانغرب در آتش سوخت
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه