11:52:10 - یکشنبه 7 ژانویه 2018
انجمن صنفی اسب داران استان کرمانشاه تأسیس شد
انجمن صنفی اسب داران استان کرمانشاه تأسیس شد
انجمن صنفی اسب داران و پرورش دهندگان اسب استان کرمانشاه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی پرورش دهندگان اسب تاسیس و به ثبت رسید. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  فقر مطالبه گری میان نخبگان، به روند توسعه کرمانشاه لطمه زده است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه