14:43:24 - سه‌شنبه 21 آگوست 2018
انسان فرهیخته دارای علم نسبت به سایر افراد برتری دارد
انسان فرهیخته دارای علم نسبت به سایر افراد برتری دارد
دانش بر دو قسم است علم دین شناسی و علم بدن، و هر که دانش بیشتری داشته باشد مسئولیت بیشتری بر عهده اوست. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  باید افراد بی بضاعت تحت پوشش بیمه رایگان قرار بگیرند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه