11:37:54 - سه‌شنبه 22 مه 2018
اولویت روحانی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت باشد
اولویت روحانی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت باشد
نماینده مردم سنقر در مجلس درباره اینکه روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حرفی می زند و در لباس رئیس جمهوری حرفی دیگر؛ گفت: روحانی بهتر است اولویت و هم و غم خود را بر سامان دادن معیشت مردم و به ویژه پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم بگذارد. خبر جدید  آماده‌باش ۱۷۰ آتش‌نشان
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه