۱۱:۳۷:۵۴ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
اولویت روحانی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت باشد
اولویت روحانی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت باشد
نماینده مردم سنقر در مجلس درباره اینکه روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حرفی می زند و در لباس رئیس جمهوری حرفی دیگر؛ گفت: روحانی بهتر است اولویت و هم و غم خود را بر سامان دادن معیشت مردم و به ویژه پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم بگذارد.


نماینده مردم سنقر در مجلس درباره اینکه روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حرفی می زند و در لباس رئیس جمهوری حرفی دیگر؛ گفت: روحانی بهتر است اولویت و هم و غم خود را بر سامان دادن معیشت مردم و به ویژه پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم بگذارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه