۱۰:۳۵:۴۲ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
اول شهریور ساعت کار ادارات کرمانشاه به روال سابق بر می‌گردد
اول شهریور ساعت کار ادارات کرمانشاه به روال سابق بر می‌گردد
بنا بر اعلام سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، ساعت کار ادارات اجرایی استان کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی‌گردد.

بنا بر اعلام سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، ساعت کار ادارات اجرایی استان کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی‌گردد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه