۱۹:۳۶:۴۱ - سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
“ایدرو” هرسرمایه گذاری خواست بیاورد، فقط کارخانه را راه بیندازد
نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به معطلی پنج ساله ساخت کارخانه لاستیک سازی به بهانه عدم صلاحیت و توانایی سرمایه گذار آن گفت: ایدرو هر سرمایه گذاری که خواست خودش بیاورد، ما فقط کارخانه لاستیک سازی را می خواهیم.