۱۷:۴۹:۰۹ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایران با فرهنگ و هنرش در دنیا شناخته شده است
ایران با فرهنگ و هنرش در دنیا شناخته شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم توسعه فرهنگی تاکید کرد و گفت باید برای این امر سند توسعه داشته باشیم


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم توسعه فرهنگی تاکید کرد و گفت باید برای این امر سند توسعه داشته باشیم
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه