۱۱:۵۸:۵۲ - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
ایران ما سرزمین حماسه‌هاست
ایران ما سرزمین حماسه‌هاست
کرمانشاه ظرفیت طبیعی و آثار باستانی و تاریخی بسیار و فوق‌العاه‌ای دارد که آنچنان معرفی نشده است.

کرمانشاه ظرفیت طبیعی و آثار باستانی و تاریخی بسیار و فوق‌العاه‌ای دارد که آنچنان معرفی نشده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه