۱۳:۳۸:۴۱ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
بارش ۲۳ میلی‌متری ۲۴ ساعت گذشته، سدهای کرمانشاه را سرریز کرد
بارش ۲۳ میلی‌متری ۲۴ ساعت گذشته، سدهای کرمانشاه را سرریز کرد
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: میانگین بارش‌های اخیر طی ۲۴ ساعت گذشته با ۲۳.۸ میلی‌متر منجر به سرریز شدن سدهای کرمانشاه شامل تنگ حمام، آزادی، سلیمانشاه و زاگرس شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: میانگین بارش‌های اخیر طی ۲۴ ساعت گذشته با ۲۳.۸ میلی‌متر منجر به سرریز شدن سدهای کرمانشاه شامل تنگ حمام، آزادی، سلیمانشاه و زاگرس شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه