۱۲:۱۳:۳۲ - پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کرمانشاه
بازدید از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه گفت: دو مؤسسه قرآن و عترت شهرستان کرمانشاه با هدف بازبینی کمیت و کیفیت برگزاری طرح‌های قرآنی بازدید شدند.


گروه فعالیت‌های قرآنی- معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه گفت: دو مؤسسه قرآن و عترت شهرستان کرمانشاه با هدف بازبینی کمیت و کیفیت برگزاری طرح‌های قرآنی بازدید شدند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه