۱۵:۱۰:۰۴ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از مؤسسات قرآنی شهر کرمانشاه
بازدید از مؤسسات قرآنی شهر کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ در آستانه پایان اجرای طرح دوره‌های تابستانی مؤسسات قرآنی، بازدید از مؤسسات شهر کرمانشاه در دستور کار اداره امور قرآنی استان قرار گرفت.


گروه فعالیت‌های قرآنی ــ در آستانه پایان اجرای طرح دوره‌های تابستانی مؤسسات قرآنی، بازدید از مؤسسات شهر کرمانشاه در دستور کار اداره امور قرآنی استان قرار گرفت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه