۱۶:۳۳:۱۸ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دانش آموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه
بازدید دانش آموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه
مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه از بازدید دانش آموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه باهدف ترویج مهارت‌آموزی در هفته مشاغل خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه از بازدید دانش آموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای کرمانشاه باهدف ترویج مهارت‌آموزی در هفته مشاغل خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه