۱۲:۰۹:۲۶ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید کارشناسان ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه از ۲۸ دستگاه اجرایی
بازدید کارشناسان ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه از ۲۸ دستگاه اجرایی
کارشناسان نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه ۲۸ دستگاه اجرایی استان را در خصوص اقامه نماز بررسی کردند


کارشناسان نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه ۲۸ دستگاه اجرایی استان را در خصوص اقامه نماز بررسی کردند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه