2:12:07 - چهارشنبه 11 مارس 2020
بازدید گردشگران از مجموعه جهانی بیستون ممنوع است
بازدید گردشگران از مجموعه جهانی بیستون ممنوع است
فرماندار هرسین گفت: به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بازدید گردشگران و مسافران از مجموعه جهانی بیستون ممنوع است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه