۱۳:۵۱:۱۲ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
بازسازی مناطق زلزله زده از یک شتاب مناسب برخورار است
بازسازی مناطق زلزله زده از یک شتاب مناسب برخورار است
مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در آیین بهره برداری از ۷ هزارمین واحد روستایی بازسازی شده که با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در روستای زلزله زده دره ژاله بخش ازگله برگزار شدتاکید کرد بازسازی این مناطق ار ریتم مناسبی برخوردار است


مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در آیین بهره برداری از ۷ هزارمین واحد روستایی بازسازی شده که با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در روستای زلزله زده دره ژاله بخش ازگله برگزار شدتاکید کرد بازسازی این مناطق ار ریتم مناسبی برخوردار است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه