۱۳:۱۶:۱۰ - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
بازسازی واقعه غدیر تأثیرات مثبتی در تبیین این واقعه داشته است
بازسازی واقعه غدیر تأثیرات مثبتی در تبیین این واقعه داشته است
گروه اجتماعی: فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه با اشاره به بازسازی واقعه غدیر در استان کرمانشاه، گفت: بازسازی واقعه غدیر خم تأثیرات مثبتی در تبیین این واقعه داشته است.

گروه اجتماعی: فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه با اشاره به بازسازی واقعه غدیر در استان کرمانشاه، گفت: بازسازی واقعه غدیر خم تأثیرات مثبتی در تبیین این واقعه داشته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه